بالرین دومینیکا اگورووا به استخدام "مدرسه گنجشک" در می آید ، یک سرویس اطلاعاتی روسیه که در آن مجبور می شود از بدن خود به عنوان سلاح استفاده کند. اولین ماموریت او ، هدف قرار دادن C.I.A. عامل ، تهدید می کند که امنیت هر دو ناتو را برملا می کند

  • 12 سپتامبر 2021
  • ۰
  • 734 views
دانلود فیلم