دلرهوندا "بیگ فیفتی هود در نهایت امپراتوری مواد مخدر خود را اداره می کند و در این روند به یکی از ثروتمندترین و بدنام ترین زنان دیترویت تبدیل می شود. با موفقیت خود، او متوجه می شود که پول همه مشکلات او را حل نمی کند و او فقط می تواند از بین برود.

  • 15 دسامبر 2021
  • ۰
  • 1,643 views
دانلود فیلم